Chyby pri zatepľovaní budov

  1. Nesprávny výber izolácie: Použitie nesprávnej izolácie podľa konkrétnych potrieb budovy a miestnych klimatických podmienok môže znížiť účinnosť zatepľovania.
  2. Nedostatočná hrúbka izolácie: Príliš tenká vrstva izolácie nemusí poskytovať dostatočnú tepelnú ochranu a môže znížiť účinnosť celého zateplovacieho systému.
  3. Nesprávna inštalácia izolácie: Nesprávna inštalácia izolačných materiálov, ako
    napríklad medzery, priehlbiny alebo nekvalitné spoje, môže viesť k tepelným mostom a úniku tepla.
  4. Ignorovanie vzduchotesnosti: Nedostatočná pozornosť venovaná vzduchotesnosti môže spôsobiť úniky tepla a zvýšiť energetickú náročnosť budovy.
  5. Nesprávna parozábrana: Nesprávne umiestnená alebo nekvalitná parozábrana môže spôsobiť problémy s kondenzáciou a plesňami v stene.
  6. Zanedbanie detailov: Nekvalitná práca pri dôležitých detailoch, ako sú okná, dvere, strešné okná a spoje s inými stavebnými materiálmi, môže viesť k tepelným stratám.

Je dôležité, aby pri zatepľovaní budov boli dodržiavané správne postupy a kvalitné materiály, aby sa maximalizovala energetická účinnosť a trvanlivosť zatepľovacieho systému.