Automatizácia

Sme spoločnosť s európskym dosahom. Ponúkame služby v oblasti konštrukcie, projektovania, mechanickej elektromontáže, ako aj pneumatickej montáže, premiestňovania výrobných liniek a programovania robotov. Vyrábame aj prístroje, logistické systémy a elektrické zariadenia. Pravdepodobne aj v tejto chvíli ponúkajú svoje služby v Európe tímy našich odborných zamestnancov.

Montážne práce

 • Komplexná inštalácia nových priemyselných výrobných, robotizovaných a logistických systémov podľa technickej dokumentácie zahrňujúc mechanickú, elektrickú a pneumatickú inštaláciu
 • Mechanické modifikácie častí priemyselných zariadení podľa požiadavky zákazníka
 • Kvalifikované zváračské a zámočnícke práce

Relokácie priemyselných linek

 • Relokácia priemyselných zariadení, priemyselných liniek, samostatných pracovných stanovíšť a oceľových konštrukcií podľa požiadaviek zákazníka zahŕňajúca deinštaláciu, prepravu a následne inštaláciu na mieste určenia
 • Zabezpečenie transportu relokovaných technológií do ktoréhokoľvek miesta na svete
 • Mechanické modifikácie častí relokovaných priemyselných liniek podľa požiadavky zákazníka

Elektroinštalácie a programovanie

 • Inštalácie a opravy slabo / silnoprúdového priemyselného vybavenia
 • Elektroinštalácie robotizovaných a automatizovaných pracovísk, zariadení
 • Montáž novej kabeláže do 1.000 V a nad 1.000 V
 • Rekonštrukcia a oprava elektrických rozvodov
 • Programovanie robotov, robotizovaných pracovísk a automatizovaných liniek
 • Meranie kontrolných zariadení
 • Široké portfólio prác na základe dohody so zákazníkom dodávaných spolu s projektovou dokumentáciou

Referencie